Hoe verloopt een proefperiode met hoortoestellen bij overHOREN?

Tips voor de dove of slechthorende personen:

 • Als je iets niet begrepen hebt, vraag dan: om het te herhalen, om het anders te zeggen of om het op te schrijven.
 • Kijk je gesprekspartner aan en kijk naar zijn/haar lipbeeld.
 • Slechthorendheid of doofheid is niet te zien. Breng daarom je gesprekspartners eerst en vooral op de hoogte van je gehoorproblemen.
 • Als je gaat deelnemen aan een gesprek, vraag dan eerst waarover het gaat. Voorkennis van de context vergemakkelijkt de verstaanbaarheid.
 • Geef het goede voorbeeld door duidelijk te articuleren en in een rustig tempo te spreken.
 • Draag uw hoortoestellen elke dag in alle omstandigheden, ook indien je alleen bent.

Tips voor gesprekspartners van dove of slechthorende personen:

 • Vind je het moeilijk om met een dove of slechthorende om te gaan? Hij heeft het nog veel moeilijker!
 • Spreek in een rustig tempo.
 • Iets luider praten mag maar roep niet (dit geeft vervorming).
 • Kijk de slechthorende aan zodat hij ook je lipbeeld kan zien.
 • Indien je de boodschap moet herhalen, herfomuleer je boodschap met andere woorden.
 • Probeer voldoende te articuleren.
 • Schakel radio of TV uit als je met een slechthorende praat.
 • Zorg dat de slechthorende in het gezelschap wordt opgenomen.