Welkom op de nieuwe locatie te Bornem!

Vanaf 1 december ‘21 verhuist

de huidige locatie in de Stationstraat 19 naar 

Breevenstraat 8

(ingang Hoorcentrum in zijstraat)

Ik kijk er naar uit jullie te ontvangen!

 

Denk ook aan het 2-jaarlijk gratis nazicht van je hoortoestellen…

Afspraak maken kan telefonisch, via mail of via de website.

Tot hoors!

 

Ik blijf eveneens actief op onderstaande locaties.

overhoren PUURS, Stationstraat 36 bij huisartsenpraktijk ’t Spoor

overhoren TEMSE, Markt 32A bij Pearle Opticiens

 

Hoe verloopt een proefperiode met hoortoestellen bij overHOREN?

Tips voor de dove of slechthorende personen:

 • Als je iets niet begrepen hebt, vraag dan: om het te herhalen, om het anders te zeggen of om het op te schrijven.
 • Kijk je gesprekspartner aan en kijk naar zijn/haar lipbeeld.
 • Slechthorendheid of doofheid is niet te zien. Breng daarom je gesprekspartners eerst en vooral op de hoogte van je gehoorproblemen.
 • Als je gaat deelnemen aan een gesprek, vraag dan eerst waarover het gaat. Voorkennis van de context vergemakkelijkt de verstaanbaarheid.
 • Geef het goede voorbeeld door duidelijk te articuleren en in een rustig tempo te spreken.
 • Draag uw hoortoestellen elke dag in alle omstandigheden, ook indien je alleen bent.

Tips voor gesprekspartners van dove of slechthorende personen:

 • Vind je het moeilijk om met een dove of slechthorende om te gaan? Hij heeft het nog veel moeilijker!
 • Spreek in een rustig tempo.
 • Iets luider praten mag maar roep niet (dit geeft vervorming).
 • Kijk de slechthorende aan zodat hij ook je lipbeeld kan zien.
 • Indien je de boodschap moet herhalen, herfomuleer je boodschap met andere woorden.
 • Probeer voldoende te articuleren.
 • Schakel radio of TV uit als je met een slechthorende praat.
 • Zorg dat de slechthorende in het gezelschap wordt opgenomen.